Người đàn ông mất cả gia đình vì Covid, đến chỗ tắm, ngủ cũng không có

Người đàn ông mất cả gia đình vì Covid, đến chỗ tắm, ngủ cũng không có Trong cuộc sống có rất nhiều mảnh đời khó khăn, cần được giúp ...