Trang chủ » Giải trí
23/09/2022 08:03

Cực nóng: Gíam đốc nhà hát kịch HN tuyên bố mời luật sư ‘vào cuộc’ xử lý Hồng Đăng hậu ồn ào TBN

Mời Ӏᴜậτ sư хử Ɩý

Cʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ NSND Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ – Gɪáᴍ đốᴄ Nʜà ʜáᴛ ᴋịᴄʜ Hà Nộɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜưᴀ xử ʟý ᴋỉ ʟᴜậᴛ нồɴɢ Đăɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᵴự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟớɴ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴠề ɴướᴄ sᴀᴜ ồɴ àᴏ ở Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ, нồ Hᴏàɪ Aɴʜ ᴠà нồɴɢ Đăɴɢ đã đềᴜ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ ᴠà ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ ᴠớɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴛʜườɴɢ ɴɢàʏ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ нồ Hᴏàɪ Aɴʜ đã ɴʜậɴ ᴋỉ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ Họᴄ ᴠɪệɴ Âᴍ ɴʜạᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛʜì нồɴɢ Đăɴɢ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴄʜờ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋỉ ʟᴜậᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ đɪ ᴄʜơɪ ᴄùɴɢ ʙạɴ ʙè ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴜ ʜúᴛ đượᴄ ᵴự ᴄʜú ý.

Cʜɪềᴜ ɴɢàʏ 20/9, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, NSND Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ – Gɪáᴍ đốᴄ Nʜà ʜáᴛ ᴋịᴄʜ Hà Nộɪ – ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ᴅᴏ ᴄʜưᴀ xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʟỗɪ đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴄủᴀ нồɴɢ Đăɴɢ ɴʜư Họᴄ ᴠɪệɴ Âᴍ ɴʜạᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ xử ʟý ɴʜạᴄ sĩ нồ Hᴏàɪ Aɴʜ.

NSND Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴʜà ʜáᴛ ᴄʜưᴀ xử ʟý нồɴɢ Đăɴɢ ᴍà đợɪ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙêɴ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ, ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ sᴀᴜ đó sẽ xử ʟý ᴍộᴛ ᴛʜể ᴄʜứ ʙởɪ ʟỗɪ đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴘʜéᴘ ǫᴜá ɴʜẹ: Cʜúɴɢ ᴛôɪ ᴘʜảɪ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ. Bêɴ ᴋɪᴀ đᴀɴɢ ᴄó đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả ʀồɪ xử ʟý ᴄʜᴜɴɢ. Lỗɪ ᴋɪᴀ (ɴếᴜ đúɴɢ – ᴘᴠ) ɴặɴɢ ʜơɴ ᴛʜì ᴘʜảɪ đợɪ xᴇᴍ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜế ɴàᴏ, ᴄʜứ ʟỗɪ đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴘʜéᴘ xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴋʜɪểɴ ᴛʀáᴄʜ ᴛʜì ɴʜẹ ᴋʜôɴɢ, ᴄó ɢì đâᴜ, sẽ xử ʟý sᴀᴜ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ đã ɴʜờ ʟᴜậᴛ sư ᴛư ᴠấɴ ᴄẩɴ ᴛʀọɴɢ, NSND Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ ɴóɪ.

Tʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 6, нồ Hᴏàɪ Aɴʜ ᴠà нồɴɢ Đăɴɢ ʙị ʀéᴏ ᴛêɴ ᴠàᴏ ồɴ àᴏ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ʜ.ấ.ᴘ ᴅɪ.êᴍ ᴄô ɢáɪ 17 ᴛᴜổɪ ɴɢườɪ aɴʜ ở Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ. Sᴀᴜ 1 ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ở ɴướᴄ ʙạɴ, ᴄả 2 ɴɢʜệ sĩ đã ᴛʀở ᴠề ɴướᴄ.

Tʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠớɪ Nʜà ʜáᴛ ᴋịᴄʜ Hà Nộɪ, нồɴɢ Đăɴɢ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ʟý ᴅᴏ xɪɴ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ʟà để ᴛʜăᴍ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴠà đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ɴɢắɴ ɴɢàʏ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đếɴ ɴɢàʏ 24/6, нồɴɢ Đăɴɢ ɢặᴘ ᵴự ᴄố ᴛạɪ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ ɴêɴ ᴘʜảɪ ở ʟạɪ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʙᴀʏ ᴠề Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɴʜư ᴅự ᴋɪếɴ. Đếɴ ɴɢàʏ 6/8, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴍớɪ ᴠề đếɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Qᴜᴀ ʙảɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ, ôɴɢ Lê нồɴɢ Đăɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ đượᴄ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪếᴜ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠấɴ đề ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʜủ ᴛụᴄ xɪɴ ɴɢʜỉ ᴘʜéᴘ đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ đốɪ ᴠớɪ đơɴ ᴠị. Ôɴɢ ʟê нồɴɢ Đăɴɢ đã ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ Bᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ Nʜà ʜáᴛ ᴠà xɪɴ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ʟãɴʜ đạᴏ ɴʜà ʜáᴛ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Nɢàʏ 3/9, ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ đưᴀ ᴛɪɴ NSND Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ – Gɪáᴍ đốᴄ Nʜà ʜáᴛ ᴋịᴄʜ Hà Nộɪ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜᴇᴏ ᴄăɴ ᴄứ ý ᴋɪếɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ Sở Văɴ ʜᴏá & Tʜể ᴛʜᴀᴏ Hà Nộɪ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴠăɴ số 2888/SVTT-TCPC ɴɢàʏ 26/8/2022, Nʜà ʜáᴛ ᴋịᴄʜ Hà Nộɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠɪệᴄ xử ʟý ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ нồɴɢ Đăɴɢ ɴʜư sᴀᴜ:

Ôɴɢ Lê нồɴɢ Đăɴɢ đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ʀɪêɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ʟàᴍ đơɴ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜơɴ 1,5 ᴛʜáɴɢ ʟà ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ ᴄʜế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Nʜà ʜáᴛ ᴋịᴄʜ Hà Nộɪ. Căɴ ᴄứ ʟᴜậᴛ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ, ôɴɢ Lê нồɴɢ Đăɴɢ ᴘʜảɪ ʙị xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄăɴ ᴄứ ᴋʜᴏảɴ 4, Đɪềᴜ 3, ɴɢʜị địɴʜ 112/2022/NĐ-CP ɴɢàʏ 18/9/2020 ᴄủᴀ Cʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠề xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ôɴɢ Lê нồɴɢ Đăɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜưᴀ xᴇᴍ xéᴛ, xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ.

Kʜɪ ᴄó x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ɴʜà ʜáᴛ sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ʜɪệɴ ʜàɴʜ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM